Hva har Vol­vat­drop­pet, Bit­coin­bak­ken og Baker­svin­gen til fel­les?

Nå leg­ger vi løy­pa for Nor­ges største og råes­te ter­reng­syk­kel­ritt, Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val — og du kan set­te ditt preg på den! Nå leg­ges nav­ne­ne på spen­sti­ge ele­men­ter i lan­dets flot­tes­te løy­pe ut for salg, og ditt fir­ma kan sik­re deg en anner­le­des pro­fi­le­ring. Kon­takt oss på bard.seiersnes@barcho.no

Syklist hopper ned et berg

Foto: Line Møl­ler

Vel blå­st ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

Syk­lis­ter, støtte­ap­pa­rat, dug­nads­vak­ter og pub­li­kum kan pus­te ut etter ei knall­fin helg på Lang­set­løk­ka — for det mes­te i strå­len­de sol. Reg­net som kom søn­dag ga seg hel­dig­vis tid­lig på for­mid­da­gen. Det har vært syk­kelg­le­de i bøt­ter og spann, kjem­ping, fokus, svet­te, gle­der og skuf­fel­ser blant de over 500 påmeld­te syk­lis­te­ne – akku­rat slik det… Les mer…

Ame­ri­can David loves Rye bike­fes­ti­val

Ame­ri­can David loves Rye bike­fes­ti­val

For the second time David Fla­ten (24) came all the way from Dela­wa­re, USA, to com­pe­te in Rye bike­fes­ti­val. – Eve­ryo­ne I’ve met in Nor­way is so fri­end­ly, and the cour­ses are real­ly good, he says. How did you end up going to Nor­way to race? My great grand­pa­rents are Nor­we­gi­an. I thought it would be fun… Les mer…

Fager­haug og Engen best i dag

Petter Fager­haug kom i mål minut­tet før andre­mann, Sebas­tian Fini i dagens rund­bane­ritt. Tredje­plas­sen gikk til Mario Cos­ta. Topp 3 Menn eli­te: Petter Fager­haug, Lil­le­ham­mer Cykle­klubb, 01:33,27 Sebas­tian Fini, Danish Natio­nal Team, 01:34,27 Mario Cos­ta, Prima­flor-Mondra­ker, Por­tu­gal, 01:34, 30 For junior­gut­ta så ser pal­len lik ut som under gårs­da­gens tem­po. Topp 3 Menn junior: Tobias Johan­nes­sen, Soon CK,… Les mer…

Rund­bane­rit­tet er tråk­ket i gang

I strå­len­de sol gikk start­skud­det for dagens rund­bane­ritt. Første pul­je ut var 6–7 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. 8–9 og 10-årin­ge­ne star­tet like bak. Farge­ri­ke syk­kel­drak­ter og bli­de barn pre­get start­fel­tet. Venn­in­ne­ne Idun (snart 9) og Mathil­de (9) syn­tes det var gøy med ritt. Idun star­tet på syk­kel­tre­nin­ger i Rye rett etter påske,… Les mer…

Full fart på dagens tem­po

Det gikk unna i tør­re, men utford­ren­de løy­per under dagens tem­po, og det var bare sju tien­dels sekund som skil­te første og tredje­plas­sen i herre­klas­sen. I herre­klas­sen var dans­ke Sebas­tian Fini ster­kest og tok første­plas­sen på 5.30,8, med Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer Cykle­klubb rett bak på 5.31,2. Por­tu­gi­sis­ke Mario Cos­ta tok tredje­plas­sen med 5.31,5. I dame­klas­sen… Les mer…

Vin­ner er truk­ket blant de påmeld­te

Vi har truk­ket ut en vin­ner blant dem om meld­te seg på hele Nor­ges Cupen før den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val gikk ut. Den hel­di­ge vin­ne­ren er Sond­re Faanes! Pre­mi­en er en Maxxis dekk­pak­ke som kan hen­tes i sek­re­ta­ria­tet på søn­dag. Les mer…